Marina, uzdatnianie wody
Lonza > Postępowanie w przypadku problemów > Woda w basenie jest zielona

Woda w basenie jest zielona

Najczęściej zielona woda jest jednoznacznym objawem występowania glonów.


Jak można zniszczyć glony, jeżeli się pojawią?
 
• Najpierw należy zbadać wodę z basenu celem określenia poziomu pH wody. Prawdopodobnie będzie ono zbyt wysokie (powyżej 7.4): :

1 - Wyrównaj poziom pH, by wynosił od 7.0 do 7.4.
2 - Odczekaj 2 godz., następnie wykonaj chlorowanie szokowe przy zastosowaniu jednego ze środków Marina, gama czerwona, Marina dezynfekcja szokowa.
3 - Następnie umieść jedną lub kilka poduszek Marina Poduszki koagulacyjne - 1,25 kg w skimmerze.
4 - Wyczyść ścianki basenu przy pomocy szczotki ściennej przed skierowaniem odpadów do odpływu.
5 - Na koniec dodaj jedną dawkę Marina Glon stop szok.
 
 
Zjawisko nadmiernej stabilizacji również może być przyczyną zielonej wody.

Aby dowiedzieć się, czy zjawisko to jest przyczyną problemu, należy zweryfikować stopień stabilizacji:

1 - jeżeli wynosi od 100 do 150 ppm, należy opróżnić 1/3 basenu.
2 - jeżeli jest równy 150 ppm lub wyższy, należy opróżnić połowę basenu.