Marina, uzdatnianie wody
Lonza > Postępowanie w przypadku problemów > Woda w basenie nie jest niebieska

Woda w basenie nie jest niebieska

Jeżeli woda w basenie jest zielona, czarna lub brązowa, można przywrócić krystalicznie niebieski kolor i czystość uniemożliwiając rozwój glonów oraz poprzez eliminację nadmiaru miedzi, manganu i żelaza, które mogą powodować zmianę koloru wody.

W zależności od koloru wody należy wykonać uzdatnianie celem rozwiązania problemu:

• Woda zielona = obecność glonów: należy zastosować Marina Glon stop szok zgodnie z instrukcją stosowania znajdującą się na etykiecie produktu.
• Woda niebieska/zielona = nadmiar miedzi: należy zastosować Marina Środek flokujący lub Marina Klaryfikator wody basenowej - 1L zgodnie z instrukcją stosowania znajdującą się na etykiecie produktu.
• Woda czarna lub fioletowa = nadmiar manganu: należy zastosować Marina Środek flokujący lub Marina Klaryfikator wody basenowej - 1L zgodnie z instrukcją stosowania znajdującą się na etykiecie produktu.
• Woda ciemno zielona do ciemno brązowej = nadmiar żelaza: należy zastosować Marina Środek flokujący lub Marina Klaryfikator wody basenowej - 1L zgodnie z instrukcją stosowania znajdującą się na etykiecie produktu.

 
Aby nie dać się zaskoczyć, można zapobiec temu problemowi; w tym celu należy:

- Utrzymywać odpowiedni poziom pH (od 7.0 do 7.4).
- Wykonywać uzdatnianie szokowe co 7 dni.
- Stosować profilaktycznie Marina Klaryfikator wody basenowej - 1L.