Marina, uzdatnianie wody
Lonza > Informacje prawne

Informacje prawne

MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD Sp. z o.o.
Członek grupy VOGUE

01-067 Warszawa
ul. Piaskowa 4 lok. 1

NIP PL 527-10-84-721
Regon 011851643

tel: +48 22 622-80-19
fax: +48 22 622-80-17

INFOLINIA
801 00 30 50

miralux@miralux.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
0000147907
Kapitał zakładowy : 373.500,00 PLN