Marina, uzdatnianie wody
Lonza > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Odwiedzając naszą stronę internetową, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.
 1. Ogólny zarys

  Lonza Group Ltd. i jej Spółki stowarzyszone (zbiorowo i indywidualnie „Lonza Group”) dbają o swoich użytkowników i ochronę ich danych osobowych. W związku z powyższym Lonza Group stworzyła niniejszą Politykę prywatności („Polityka”), która dotyczy usług oferowanych przez Lonza Group, w tym tej strony internetowej („Usługi”). 

  Lonza Group zdecydowanie zachęca każdego użytkownika swojej witryny do poświęcenia czasu i zapoznania się z niniejszą Polityką, ponieważ korzystając z tej strony, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji w sposób opisany w niniejszym dokumencie (zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie).
Polityka ma na celu dostarczenie informacji na temat przestrzegania zasad ochrony danych: jakie informacje gromadzimy, gdy przeglądasz naszą stronę internetową lub korzystasz z Usług oraz w jaki sposób te informacje lub dane osobowe przekazane nam podczas tworzenia konta Lonza Group, rejestrując się na naszej stronie internetowej lub podczas wypełniania formularza informacyjnego są wykorzystywane. W przypadku, gdy Lonza Group chce korzystać z Danych osobowych użytkownika (zdefiniowanych poniżej) w sposób wykraczający poza zasady określone w niniejszej Polityce, Lonza Group powiadomi Użytkownika i, jeśli jest to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, poprosi o zgodę lub da możliwość „rezygnacji” z wykorzystywania danych w takich celach za pomocą środków oferowanych dla określonej Usługi lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyofficer@lonza.com.
Na naszej stronie mogą znajdować się linki do stron internetowych, narzędzi lub usług będących własnością lub oferowanych przez strony trzecie. Strony trzecie mogą świadczyć niektóre usługi, takie jak karty kredytowe, usługi rejestracyjne, płatnicze lub rozrachunkowe, a jeśli użytkownik z nich skorzysta, takie usługi mogą podlegać polityce prywatności takiej strony trzeciej. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do takich stron, narzędzi lub usług, a Lonza Group wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nie lub za Informacje osobiste przekazane przez użytkownika za ich pośrednictwem.
 
 1. Dane osobowe

  „Dane osobowe” oznaczają informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio prowadzić do identyfikacji żywej osoby, takie jak imię i nazwisko osoby, adres, adres IP, adres e-mail, numer telefonu, numer licencji, numer identyfikacyjny służby zdrowia, zdjęcie, dane rachunku finansowego lub inna charakterystyka identyfikacyjna. Identyfikacja może nastąpić poprzez odniesienie do jednego lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości jednostki. Dane osobowe nie obejmują informacji, które zostały zanonimizowane.
 2. Zbieranie danych osobowych

  Gdy użytkownik tworzy konto Lonza Group, wypełnia formularz informacyjny lub gdy użytkownik zamawia produkty lub uzyskuje dostęp do którejkolwiek z Usług, musi podać określone Dane osobowe.
Lonza Group zbiera dane osobowe, które użytkownicy przekazują nam na naszych stronach internetowych. Mogą one obejmować:
 • Dane kontaktowe – takie jak imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, dział, adres e-mail, fizyczny adres pocztowy i numer telefonu, a także wszelkie inne informacje kontaktowe podane w formularzu kontaktowym, procesie rejestracji lub podania o pracę, podczas targów lub innych wydarzeń, lub w związku z usługami informacyjnymi dla klientów;
 • Informacje zawodowe – takie jak Twoje pochodzenie zawodowe, opis stanowiska i powiązane informacje, świadectwa, referencje, a także wszelkie inne informacje dostarczone podczas rejestracji lub procesu składania podania o pracę;
 • Informacje o transakcjach – takie jak dane kontaktowe, produkty, którymi jesteś zainteresowany(-a), wymagania dotyczące zakupów, informacje finansowe, w tym dane karty kredytowej lub inne informacje dotyczące płatności, historia zakupów, informacje o koszyku na zakupy i informacje przekazywane pracownikom obsługi klienta lub narzędzia obsługi klienta Lonza Group;
 • Odpowiedzi na ankiety – informacje, które podajesz w odpowiedzi na ankietę na stronie internetowej, za pośrednictwem aplikacji lub e-maila, przez telefon lub w inny sposób, w tym odpowiedzi udzielone przez usługi ankietowe stron trzecich, wykorzystywane przez Lonza Group;
Chociaż Lonza Group podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia dokładności w przetwarzaniu Danych osobowych, firma polega całkowicie na swoich użytkownikach w celu zachowania prawidłowych Danych osobowych i aktualizowania tych informacji w zależności od potrzeb. 

Ponadto, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Lonza Group, serwery automatycznie rejestrują informacje dostarczone przez przeglądarkę użytkownika. Zasadniczo informacje te są automatycznie dostarczane przez użytkownika za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do dowolnej strony internetowej. Informacje te, zapisane w dzienniku serwera, mogą zawierać określone informacje użytkownika (między innymi adres IP, oprogramowanie przeglądarki, język, datę/czas dostępu i inne informacje i/lub pliki cookie, które jednoznacznie identyfikują komputer użytkownika i przeglądarkę internetową, z której korzysta użytkownik). Lonza Group może również zbierać Dane osobowe użytkownika w związku z korzystaniem z Usług przez użytkownika za pomocą plików cookie na swoich stronach internetowych, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce plików cookie Lonza Group.
Ponadto, gdy tylko wyślesz wiadomość e-mail do Lonza Group, firma ją zachowa, aby mogła zbadać Twoje wątpliwości i odpowiedzieć na nie. Możemy również wykorzystywać publicznie dostępne informacje w celu weryfikacji dostarczonych informacji oraz zarządzania i rozszerzania naszej działalności.
 1. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

  Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej są wykorzystywane przez Lonza Group wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką oraz w celu spełnienia Państwa żądań dotyczących produktów i usług, do skontaktowania się z Państwem w celu przeprowadzenia badań oraz świadczenia Usług użytkownikom, między innymi w celu dostarczania ulepszonych Usług i demonstrowania ich funkcjonalności. Lonza Group może również wykorzystywać Dane osobowe przesłane do wysyłania informacji o produktach i promocjach, pod warunkiem, że subskrybujesz aktualizacje wiadomości Lonza Group na dowolnej stronie (stronach) Lonza Group. W szczególności Lonza Group, a także jej dostawcy usług, konsultanci i agenci mogą wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:
 • aby przetwarzać podania kandydatów na otwarte stanowiska w Lonza Group;
 • aby dostarczyć informacje, usługi lub wsparcie, o które prosisz i powiązane usługi posprzedażne;
 • aby Cię zidentyfikować i od czasu do czasu kontaktować się z Tobą w sprawie aktualizacji produktu lub usługi;
 • aby wysłać inne wiadomości, które są użyteczne dla świadczonej przez nas usługi;
 • aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą i prowadzić powiązane działania administracyjne;
 • aby promować nasze usługi, wydarzenia, konferencje lub usługi, konferencje naszych partnerów, w tym za pomocą poczty elektronicznej, telefonu oraz platform mediów społecznościowych;
 • aby porównać informacje pod kątem dokładności i zweryfikować je ze stronami trzecimi;
 • aby wykrywać, badać i zapobiegać aktywności, które naszym zdaniem mogą być potencjalnie nielegalne, niezgodne z prawem lub szkodliwe oraz egzekwować naszą Politykę prywatności i/lub nasze warunki lub w jakimkolwiek innym celu, o którym mowa tu lub tam;
 • aby prowadzić badania, w tym badania rynkowe, badania statystyczne dotyczące ruchu na stronie, sprzedaży i innych informacji handlowych w celu pomocy w ulepszaniu usług, które świadczymy, i dostosowania strony.
W przypadku, gdy użytkownik wyraźnie zgodził się na wykorzystanie przez nas, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, danych osobowych, które podał podczas rejestracji na naszej stronie internetowej lub podczas wypełniania formularza informacyjnego, Dane osobowe mogą być powiązane z informacjami uzyskanymi przy użyciu określonych plików cookie, co bardziej szczegółowo opisano w Polityce plików cookie. Dotyczy to plików cookie, których używamy w celu koordynowania funkcjonalności strony internetowej, plików cookie związanych z wydajnością, plików cookie wykorzystywanych do celów reklamowych oraz naszego procesu generowania leadów lub gdy użytkownik zaznaczył pole „Remember me” („Zapamiętaj mój wybór”) na dowolnej stronie Lonza Group. W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie, abyśmy używali jego Danych osobowych w ten sposób, może wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się z Lonza Group, jak określono w punkcie 12 poniżej. 

Lonza Group dba o Dane osobowe użytkownika. Dlatego Lonza Group będzie udostępniać dane osobowe użytkownika tylko w ograniczonych scenariuszach. Te scenariusze obejmują udostępnianie: (i) zgodnie z niniejszą Polityką prywatności; (ii) za zgodą użytkownika; (iii) w ramach grupy Lonza Group w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności; (v) stronom trzecim, konsultantom lub przedstawicielom Lonza Group do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności; (vi) gdy jest to wymagane przez prawo lub porządek publiczny; (vii) w związku z faktycznym lub proponowanym postępowaniem sądowym, lub w celu ochrony naszej własności, bezpieczeństwa, ludzi i innych praw lub interesów, lub (viii), dążąc do egzekwowania swoich warunków.
Mogłeś(-aś) uzyskać dostęp do naszych stron internetowych za pośrednictwem hiperłącza ze strony internetowej jednego z naszych partnerów handlowych. W takim przypadku wyrażasz zgodę na udostępnienie danych osobowych i informacji o zakupie, w tym wzorców zachowań, partnerowi handlowemu, zgodnie z naszymi umownymi relacjami z nim.
Lonza Group może od czasu do czasu udostępniać stronom trzecim informacje, które zawierają dane nieosobowe. Jeśli poprosiłeś(-aś) nas o udostępnienie danych stronom trzecim (takim jak portale społecznościowe), ich serwery mogą nie być bezpieczne. Należy również pamiętać, że pomimo środków podjętych przez nas i strony trzecie, które angażujemy, internet nie jest bezpieczny. W rezultacie, inni mogą bezprawnie przechwycić lub uzyskać dostęp do prywatnych transmisji lub danych.
Jeśli jakakolwiek część Lonza Group zostanie sprzedana lub część jej aktywów zostanie przekazana stronie trzeciej, Twoje dane osobowe, jako cenny składnik aktywów, mogą również zostać przekazane do jednostki przejmującej, nawet jeśli nie znajduje się ona w tej samej branży, co nasza. Nasza baza danych klientów może być sprzedawana oddzielnie od pozostałej części przedsiębiorstwa, w całości lub w wielu częściach. Potencjalni nabywcy i ich doradcy mogą mieć ograniczony dostęp do danych w ramach procesu sprzedaży. Wykorzystanie twoich danych osobowych podlega jednak Polityce prywatności. Podobnie Twoje Dane osobowe mogą zostać przekazane następcy w mało prawdopodobnym przypadku likwidacji, bankructwa lub administracji.
Pamiętaj, że kiedy udostępniasz informacje publicznie na stronie internetowej Lonza Group, na przykład komentarz do posta na blogu, może on być indeksowany przez wyszukiwarki, w tym przez Google, co może oznaczać, że informacje te będą upubliczniane.
 1. Bezpieczeństwo i retencja danych

  Lonza Group podejmuje wszelkie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem Danych osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Danych osobowych. Chociaż żaden system nie jest całkowicie bezpieczny, uważamy, że środki wdrożone przez tę stronę zmniejszają podatność Lonza Group na problemy bezpieczeństwa do poziomu odpowiedniego dla rodzaju danych. Dysponujemy środkami bezpieczeństwa w celu ochrony naszej bazy danych użytkowników, a dostęp do tej bazy danych jest wewnętrznie ograniczony. Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Danych osobowych zbieranych przez Lonza Group w Internecie, korzystamy z sieci danych chronionych standardową zaporą i hasłami. W toku obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi, Grupa Lonza podejmuje rozsądnie zaplanowane działania w celu ochrony tych informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
Twoja odpowiedzialność wciąż jednak polega na tym:
 • Gdy masz konto użytkownika na stronie Lonza Group:
- aby się wylogować lub wyjść ze strony internetowej, gdy jej nie używasz;
- aby nikt inny nie korzystał ze strony internetowej, gdy Twoje urządzenie jest zalogowane na stronie internetowej (w tym logując się do urządzenia za pośrednictwem telefonu komórkowego, Wi-Fi lub współdzielonego połączenia dostępowego, którego używasz);
- aby zachować hasło lub inne dane dostępu w tajemnicy. Twoje hasło i dane logowania są osobiste i nie powinny być przekazywane nikomu innemu ani używane do zapewnienia dostępu współdzielonego, na przykład przez sieć. Powinieneś(-aś) używać hasła, którym się logujesz jedynie w przypadku korzystania ze strony internetowej – nie używaj tego samego hasła, co w przypadku innej strony internetowej lub konta e-mail; i,
- aby utrzymać dobry poziom bezpieczeństwa w Internecie. Na przykład, jeśli Twoje konto e-mail lub konto Facebook zostanie naruszone, może to umożliwić dostęp do Twojego konta za naszym pośrednictwem, jeśli podałeś(-aś) nam odpowiednie dane i/lub zezwoliłeś(-aś) na dostęp za pośrednictwem tych kont. Jeśli Twoje konto e-mail zostanie naruszone, może zostać użyte do zażądania od nas zresetowania hasła i uzyskania dostępu do konta za naszym pośrednictwem. Powinieneś(-aś) bezpiecznie przechowywać wszystkie dane swojego konta. Jeśli podejrzewasz, że któreś z Twoich kont zostało naruszone, powinieneś(-aś) zmienić dane uwierzytelniające swojego konta, a zwłaszcza upewnić się, że jakiekolwiek zhakowane konto nie zezwala na dostęp do Twojego konta. Powinieneś(-aś) również poinformować nas tak szybko, jak tylko możliwe, abyśmy mogli spróbować pomóc Ci utrzymać bezpieczeństwo Twojego konta i w razie potrzeby ostrzec kogoś innego, kto może być dotknięty.
Lonza Group nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie handluje żadnymi danymi osobowymi ze stronami trzecimi bez Twojej zgody. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że niniejsza Polityka prywatności stanowi inaczej. Lonza Group może przechowywać Dane osobowe w formie zaszyfrowanej na bezpiecznych serwerach.

W celu wysyłania wiadomości e-mail do Ciebie pod warunkiem, że subskrybujesz aktualizacje wiadomości Lonza Group na stronie internetowej, Grupa Lonza może podać Twoje imię i adres e-mail do agencji wyznaczonych przez nią wyznaczonych. Agencje te nie są upoważnione do przechowywania i/lub wykorzystywania Twoich Danych osobowych do jakichkolwiek innych celów niż wysyłanie e-maili w imieniu Lonza Group.
Zachowamy Twoje Dane osobowe tak długo, jak to konieczne do celów przetwarzania, dla których zostały one zebrane, przetworzone i/lub wykorzystane oraz wszelkich innych powiązanych celów (np. niektóre szczegóły transakcji i korespondencja mogą zostać zachowane do czasu, gdy wygasną roszczenia w odniesieniu do tej transakcji lub w celu spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących retencji takich danych). Dlatego, jeśli dane są wykorzystywane do dwóch celów, zachowamy je do momentu wygaśnięcia dłuższego okresu przechowywania związanego z danym celem; ale przestaniemy używać ich celu z krótszym okresem przechowywania, jak tylko upłynie. Ograniczamy dostęp do Twoich Danych osobowych do osób, które muszą z nich korzystać w odpowiednim celu (celach). Nasze okresy przechowywania są oparte na potrzebach biznesowych, a Twoje Dane osobowe, które nie są już potrzebne, są albo anonimizowane w sposób nieodwracalny (i w takiej postaci mogą być przechowywane) lub bezpiecznie niszczone.
 1. Dane osobowe dzieci

  Bez zgody rodzica lub opiekuna żadne dzieci nie powinny wysyłać na naszą stronę żadnych Danych osobowych. Lonza Group nie będzie świadomie zbierać ani wykorzystywać danych osobowych od dzieci w wieku poniżej szesnastu (16) lat.
 1. Twoje prawa
Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę, możemy się z Tobą skontaktować [określić,np. poczta, telefon, SMS, wiadomość tekstowa/graficzna/wideo, faks, e-mail na temat produktów, usług, promocji, ofert specjalnych, wydarzeń, webcastów, konferencji i organizacji charytatywnych], które mogą Cię zainteresować. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych bezpośrednich informacji marketingowych, możesz z nich zrezygnować w dowolnym momencie.
Ponadto w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w Twoim kraju, możesz mieć prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli nie sprzeciwiasz się marketingowi bezpośredniemu ogólnie, ale marketingowi bezpośredniemu przez konkretny kanał, np. e-mail lub telefon, podaj ten kanał.
Ponadto, w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w Twoim kraju, możesz również mieć prawo do dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczania, bycia zapominanym lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania przenoszenia Danych osobowych zebranych o Tobie, z zastrzeżeniem niektórych warunków i wyjątków.
Więcej informacji na temat tych praw można uzyskać w UE, czytając Ogólne rozporządzenie o ochronie danych: http://www.eugdpr.org/the-regulation.html.
Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail na adres privacyofficer@lonza.com.
Masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ochrony danych.
 
 1. Pliki cookie

  Używamy plików cookie na stronach internetowych zgodnie z opisem w naszej Polityce plików cookie. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.
 2. Eksport danych osobowych z EOG lub Szwajcarii 

  Dane osobowe zebrane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii mogą być dostępne, przesyłane i/lub przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym prawo ochrony danych może mieć niższy standard niż w EOG. Niektóre kraje spoza EOG zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające zasadniczo równoważne zabezpieczenia z przepisami o ochronie danych w EOG, a zatem nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia w celu eksportu danych osobowych do tych jurysdykcji. W krajach, które nie mają tych zatwierdzeń (patrz pełna lista tutaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), prześlemy Dane osobowe wyłącznie na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską warunków umowy, które nakładają równoważne obowiązki w zakresie ochrony danych bezpośrednio na odbiorcę, chyba że na mocy obowiązującego prawa o ochronie danych zezwolimy na takie przesyłanie danych bez takich formalności.
Wszystkie spółki Lonza Group mogą uzyskać dostęp do Danych osobowych zebranych przez którąkolwiek ze spółek Lonza Group w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli jest to wymagane w celu świadczenia Usług i w ograniczonych celach określonych w niniejszym dokumencie, Lonza Group może udostępniać Dane osobowe stronie trzeciej, konsultantowi lub agentowi. W przypadku, gdy firmy z Lonza Group lub dostawca usług będący stroną trzecią, konsultanci lub agenci są zlokalizowani poza EOG lub zatwierdzonym krajem trzecim, wszelkie przekazywanie danych osobowych będzie podlegać warunkom określonym powyżej.
 
 
 
 1. Google Analytics – oświadczenie

  Strony internetowe Lonza Group korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronom w analizie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z takich witryn. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej. Aby uzyskać więcej informacji należy odwiedzić Stronę prywatności Google
 2. Modyfikacje Polityki

  Lonza Group zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym momencie. Lonza Group zachęca wszystkich użytkowników do zapisania tej strony w zakładkach i sprawdzania aktualizacji od czasu do czasu. Aktualną wersję tej Polityki można zawsze znaleźć na końcu dokumentu. Lonza Group podejmie starania, aby zachować wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Polityki.
 3. Zgodność

  Lonza Group przeprowadzi losowe kontrole w celu sprawdzenia zgodności z Polityką prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki i korzystania przez Lonza Group i/lub przetwarzania danych osobowych użytkownika, należy skontaktować się z Lonza Group pod adresem privacyofficer@lonza.com.

  Po otrzymaniu zapytania lub skargi Lonza Group skontaktuje się z użytkownikiem w sprawie zapytania lub skargi i podejmie odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia wątpliwości użytkownika.
 4. Kontakt
Firma Lonza Group, prowadząca tę stronę internetową, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez nas w ramach niniejszej Polityki prywatności. Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami w dowolnej chwili pod adresem privacyofficer@lonza.com.
Ostatnia aktualizacja: 24 maja, 2018