Marina, uzdatnianie wody
Marina > DEZYNFEKCJA SZOKOWA > Nie stabilizowany

CHLOR EKONOMICZNY Tabletki 7g- 1 kg

CHLOR EKONOMICZNY Tabletki 7g- 1 kg
CHLOROWANIE CIĄGŁE W CELU ZWALCZANIA BAKTERII, WIRUSÓW, GRZYBÓW I GLONÓW W BASENIE
WSZYSTKIE RODZAJE BASENÓW

Łatwe dozowanie
Nakrętka dozująca

SPOSÓB UŻYCIA:

1 tabletka = 1 m3
 Codziennie
• Upewnić się, że dozownik pływający lub skimmer jest czysty i nie zawiera chloru stabilizowanego (na bazie kwasu trichloroizocyjanurowego lub dichlorocyjanuranu sodu; sprawdzić na etykietach opakowań).
• W odkrytych basenach, utrzymywać poziom stężenia czynnika stabilizującego między 25 a 50 mg/l.