Marina, uzdatnianie wody
Marina > Problem / Rozwiązanie > Poduszek koagulacyjnych

S.O.S. MĘTNA WODA - 10 wkładów PODUSZKI KOAGULACYJNE

S.O.S. MĘTNA WODA - 10 wkładów PODUSZKI KOAGULACYJNE
POPRAWIA FILTRACJĘ
KRYSTALIZUJE MĘTNĄ WODĘ
DO FILTRÓW PIASKOWYCH
 
Indywidualne opakowanie
10 wkładów 
 
WSZYSTKIE RODZAJE BASENÓW od 25 m3
 
 
SPOSÓB UŻYCIA
1 worek na 25 m3 Co 15 dni a następnie po każdorazowym myciu filtra Skimmer lub we wstępnym filtrze pompy